• Om ServOnSite

    Bolaget startade 2014 som en reaktion på att service och underhåll inte fungerade likvärdigt beroende på var i Sverige man befann sig. Att kunna lyfta upplevelsen för samtliga inblandade, tillverkare, eventuell återförsäljare, slutkund och utförare blev ett utvecklingsprojekt som fick effekt redan inom 2 år. Med fokus på system, transparens och bättre förutsättningar för egenanställda tekniker gjorde skillnad.

Service på rätt sätt

Varför ServOnSite

Försäljning av tekniska produkter når inte målen förutsatt att alla led i kedjan gör ett bra jobb. Således har vi respekt för det ansvar vi bär ur ett eftermarknadsperspektiv. Vi kan tydligt se att varumärken ökar när alla har realtidskontroll på vad som händer ner på ärendenivå.

Vi har utvecklat ett centralt system där samtliga intressenter erbjuds access till. Detta möjliggör insyn och kommunikation i syfte skapa kundnöjdhet. Målet med detta är att du erhåller full realtidsstatistik och kontroll utöver vad som är gängse marknaden.

Vi har en central validering och kundservice som hanterar all kommunikation och förberedelse före och efter ett serviceärende är utfört. Målet här är att alla processer runt ett serviceärende skall hanteras vilket ökar kundnöjdheten och gör det enklare för dig som uppdragsgivare.

Genom geografisk visualisering av serviceärenden så kan vi ruttplanera efter bästa förmåga vilket i sin tur leder till att vi kan tillgodose slutkundens önskemål i större utsträckning samt minska tiden för slutkunden innan hen får hjälp. Likaså vår tekniker får hjälp med en färdigplanerad rutt.

Vi är oberoende servicepartner med egenanställd teknikerkår som täcker hela Sverige. Detta möjliggör en enhetlig hantering och rapportering för ditt eftermarknadsbehov.

Kontakta oss!

Tjänster

Garantiservice av vitvaror

Garantiservice av vitvaror

Service av kommersiell kyla

Service av kommersiell kyla

Underhåll av tekniska produkter, primärt inom värme/kyla

Underhåll av tekniska produkter, primärt inom värme/kyla

Fastighetsservice och installation

Fastighetsservice och installation

Installation av diverse tekniska produkter

Installation av diverse tekniska produkter

Rondering och tillsyn av enheter

Rondering och tillsyn av enheter